skip to Main Content
Vad är det som påverkar hur prestationen blir?

Vad är det som påverkar hur prestationen blir?

Vi jobbar ofta hårt för att utveckla våra färdigheter på olika sätt, men helt ärligt hur många av er tänker på hur själva prestationen kan påverkas? Om ni trots allt gör det, vad är det i så fall ni skall påverka för att er prestation skall bli så bra som den kan bli?

Det som i grund och botten bestämmer hur bra vårt utfall blir är dels av rent fysisk karaktär såsom din egen kropp och alla färdigheter som du har lärt dig och som du blev skapt med (gener). Dessa kan du påverka på sikt, bortsett från generna (i alla fall inte när denna artikel skrevs), men när du står inför det specifika ögonblicket är det svårt att ändra exempelvis fysisk förmåga.

Det som däremot varierar från gång till annan, är faktorer av mer föränderlig karaktär. Om du tänker dig in i situationen som beskrivs i tidigare i artikel eller annan för dig lämplig situation vad händer med dig då?

Jag tror att det börjar komma en del tankar, det kan röra sig om olika former av bilder om hur det kommer gå eller tankar om din egen kompetens för uppgiften. Du kanske tror att det här kommer fixa sig och så går du in med ett gott självförtroende i situationen. Kan du föreställa dig det väldigt tydligt kommer det säkert också en hel del känslor direkt. Känslorna kan vara glädje och eufori eller åt andra hållet rädsla och ångest. Beroende på vilka känslor och tankar som dyker upp hos dig kommer du att agera och naturligtvis också prestera olika trots att situationen är den samma.

Psykiska energin fungerar ungefär som en mobiltelefon, vi behöver ladda den för att den skall fungera och när vi använder den så tappar den i energi. För att vi skall kunna prestera krävs att vi är fulladdade. Vi laddar energi genom att sova, slappna av göra helt andra saker än det som vi gör då vi presterar. Då vi sysselsätter oss med annat så får hjärnan vila från det som drar energi och den laddar då upp ny. Det är en av anledningarna att vi har infört raster, helger och semester.

Vi kan också slösa energi helt i onödan. Det görs vanligtvis då vi irriterar oss på andra människor eller saker som vi inte kan påverka. Den energin skall vi istället använda för att prestera.

LÄS MER
Back To Top

Vi använder cookies för att ge dig den bästa online-upplevelsen. Genom att godkänna accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookie policy.