Kick off för er inom skola, vård och omsorg

1 april, 2019 - 1 minute read

Tar ni ofta med er jobbet hem?

Starta upp med föreläsningen ”Konsten att vara nöjd men inte nöjd”. Föreläsningen handlar om konsten att vara nöjd med sin prestation och samtidigt söka utveckling och förbättring. Det är klassikt med oss människor att vi har svårt att skilja på prestation och resultat samt att vi har svårt att glädjas då det inte är helt perfekt. Vi kan försöka att utföra maxprestationer men kan inte förvänta oss det varje gång. Fenomenet blir extra tydligt då vi arbetar med andra människor som drabbas av vårt resultat, exempel för er som arbetar inom vård, omsorg eller skola.

Tags: , , ,