Ledarutbildning för rörelsepedagoger i Göteborg

11 december, 2018 - Less than a minute read

Johan utbildade rörelsepedagoger under en eftermiddag i att skapa motivation och bra prestationer. De arbetar med att sätta barn i rörelse och att få vuxna att förstå vikten av fysisk aktivitet. Ett mycket viktigt arbete med tanke på hur det ser ut i dag i samhället.