Vi arbetar med rådgivning och coaching samt anordnar kurser, utbildningar och föreläsningar.

Vi gör föreläsningar och utbildningar som är fulla av aha-upplevelser och ny kunskap. Vi blandar skratt och allvar. Vi ger åhörarna möjligheter att se problem på ett annorlunda och nytt sätt. Vi försöker alltid tala så folk förstår, och därför använder vi humor, igenkännande och hög deltagaraktivitet som medel. Detta förhållningssätt gäller även för vårt coach- och rådgivningsarbete.

Nedan följer ett utbud av det som vi kan stå till tjänst med. Ni kan välja de ämnen som verkar mest intressanta för Er så skräddarsyr vi en lösning specifikt för Er. Se det som förslag, vi är flexibla och anpassar oss gärna till Era speciella behov.

aq_block_4
En utvecklingsdag för personalen
Hur är det när det är som bäst?

Lägger Ni mycket kraft och energi på att fundera på varför saker inte blev genomförda? 

Skulle Ni hellre vilja lägga energin på att få dem genomförda?

Eller vill ni bara förbättra er redan goda verksamhet ännu mer? 

Under temat ”Hur ser vår arbetsplats ut när det är som bäst” föreläser och utbildar vi personalen under en dag som ger många nya tankar inför ett fortsatt utvecklingsarbete på er arbetsplats. 

Röster från några som redan deltagit på utbildningen.

"Tack så mycket för Din insats på vår utbildningsdag i Åsa. Vi är jättenöjda! Personalen pratar mycket om det vi diskuterade med dej och vi påminner varandra om våra mål. Toppen!"
Annsofi Johansson
Vårdenhetschef, Avd 28, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Säljträning för erfarna säljare

Affärer görs mellan människor så därför fokuserar vi oss på följande frågeställningar och ämnesområden när vi jobbar med säljare och säljledare:

 • Säljarens inställning och attityd och hur påverkar den resultatet?
 • Kundbeteende
 • Hur påverkas jag av andra människor?
 • Hur kan jag påverka andra människor?
 • Inställning till att ta rätt betalt ex. ”pruta med sig själv", pris vid rätt tillfälle, pris med självförtroende.
 • Hur påverkas kunden av säljarens självkänsla och självförtroende?
 • Hur hanterar jag som säljare stress och press ex. stökiga eller krävande kunder, höga budgetar och mål etc.
 • Motivation för säljare
 • Kreativa och meningsfulla kundmöten

Utbildningen är en mix av föreläsning och workshop. Vi utgår från er vardag och er marknad, därför lägger vi en del tid på förarbete ute hos er innan. Målet är att säljaren skall ha nya konkreta uppgifter med sig ut i sitt dagliga arbete efter avslutad träning.

Utbildningar och rådgivning inom idrott

”Jag tror inte folk riktigt förstår hur stor del av det att göra mål som sitter i skallen. Klart att man måste ha vissa egenskaper, tekniskt taktiskt och fysiskt, men det finns många som har dessa. Däremot finns det inte många som faktiskt får ut maximalt av sina egenskaper. Här tror jag den största effekten av vårt samarbede var och jag är för alltid tacksam för det vi har gjort tillsammans.”LASSE VIBE FD IFK GÖTEBORG NUMERA BRENTFORD FC

 • Mental träning för idrottare
 • Ledarskap ur ett idrottspsykologiskt perspektiv
 • Föräldrautbildning för idrottsföräldrar
 • Skapa motivation och bra prestationer 

Tänk på att ni kan få hela eller delar av utbildningen betald av SISU eller idrottslyftet, hör av er till Johan Örtendahl så berättar han mer. Självklart passar övriga tjänster även in på flertalet idrottsföreningar.

Ledarskapscoaching
Ett objektivt bollplank för dina beslut

Chefen har många olika roller, ledare, ekonomiskt ansvarig i vissa falla också operativ etc. Det blir därför svårt att hinna med allt och att reflektera över sin egen situation, då är det bra för chefen att ha ett ”objektivt” bollplank. Chefen är många gånger ensam i sina beslut och då kan det vara skönt att få feedback från någon med ett annat perspektiv och som dessutom inte ”drabbats eller kommer att drabbas” av dessa beslut.  

Arbetssätt
Jag jobbbar tillsammans med individen, oavsett om det är ledaren eller medarbetaren, med att påverka tankar, känslor och psykisk energi. Vi jobbar förebyggande, börjar här och nu och vi jobbar framåt istället för att titta bakåt. Historien kan vi ha som en förklaringsmodell och för att få förståelse, men sen är det dags att börja arbeta framåt. Coaching för mig handlar om att vi skall få saker genomförda inte diskutera varför de inte blev genomförda. 

Ledarskapsutbildning

2 dagars kurs
Ledarskap ur ett helhetsperspektiv.

Modul 1
Jag som ledare.Vilka faktorer styr din motivation?

Modul 2
Ledaren och individens kommunikation. Motivation och målsättning

Modul 3
Faktorer som påverkar individens och gruppens prestation. Hur ges feedback?

Modul 4
Teamutveckling

Varje modul kan köras som en fristående kurs 3 timmar. 

 

aq_block_13