Vi arbetar med rådgivning och coaching samt anordnar kurser, utbildningar och föreläsningar.

Vi gör föreläsningar och utbildningar som är fulla av aha-upplevelser och ny kunskap. Vi blandar skratt och allvar. Vi ger åhörarna möjligheter att se problem på ett annorlunda och nytt sätt. Vi försöker alltid tala så folk förstår, och därför använder vi humor, igenkännande och hög deltagaraktivitet som medel. Detta förhållningssätt gäller även för vårt coach- och rådgivningsarbete.

Nedan följer ett utbud av det som vi kan stå till tjänst med. Ni kan välja de ämnen som verkar mest intressanta för Er så skräddarsyr vi en lösning specifikt för Er. Se det som förslag, vi är flexibla och anpassar oss gärna till Era speciella behov.

aq_block_4
Personalutveckling

Lägger Ni mycket kraft och energi på att fundera på varför saker inte blev genomförda? 

Skulle Ni hellre vilja lägga energin på att få dem genomförda?

Eller vill ni bara förbättra er redan goda verksamhet ännu mer? 

Under temat ”Hur ser vår arbetsplats ut när det är som bäst” föreläser och utbildar vi personalen under en dag som ger många nya tankar inför ett fortsatt utvecklingsarbete på er arbetsplats. 

Röster från några som redan deltagit på utbildningen.

"Tack så mycket för Din insats på vår utbildningsdag i Åsa. Vi är jättenöjda! Personalen pratar mycket om det vi diskuterade med dej och vi påminner varandra om våra mål. Toppen!"
Annsofi Johansson
Vårdenhetschef, Avd 28, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Säljträning

Affärer görs mellan människor så därför fokuserar vi oss på följande frågeställningar och ämnesområden när vi jobbar med säljare och säljledare:

 • Säljarens inställning och attityd och hur påverkar den resultatet?
 • Kundbeteende
 • Hur påverkas jag av andra människor?
 • Hur kan jag påverka andra människor?
 • Inställning till att ta rätt betalt ex. ”pruta med sig själv", pris vid rätt tillfälle, pris med självförtroende.
 • Hur påverkas kunden av säljarens självkänsla och självförtroende?
 • Hur hanterar jag som säljare stress och press ex. stökiga eller krävande kunder, höga budgetar och mål etc.
 • Motivation för säljare
 • Hantera slentrian och obligatoriska rutiner.
 • Kreativa och meningsfulla kundmöten
Utbildningar för idrottsföreningar

Mental träning för idrottare

Ledarskap ur ett idrottspsykologiskt perspektiv.

Föräldrautbildning

Vad krävs för att prestera optimalt?

Tänk på att ni kan få hela eller delar av utbildningen betald av SISU eller idrottslyftet, hör av er till Johan Örtendahl så berättar han mer. Självklart passar övriga tjänster även in på flertalet idrottsföreningar.

Coaching

”Varför skall vi anlita en coach? Skall inte en chef klara detta själv.”

Chefen har många olika roller, ledare, ekonomiskt ansvarig i vissa falla också operativ etc. Det blir därför svårt att hinna med allt och att reflektera över sin egen situation, då är det bra för chefen att ha ett ”objektivt” bollplank. Chefen är många gånger ensam i sina beslut och då kan det vara skönt att få feedback från någon med ett annat perspektiv och som dessutom inte ”drabbats eller kommer att drabbas” av dessa beslut.  

”Varför skall vi anlita en coach? Vi har ju en chef.”

Chefen har dessutom en annan roll till medarbetarna än en utomstående coach har. Medarbetaren är i beroendeställning till chefen vilket han/hon inte är till den utomstående coachen. Det kan dessutom vara bra att ha någon helt utomstående med andra infallsvinklar att bolla idéer och eventuella problem med i vissa situationer.

Arbetssätt
Jag jobbbar tillsammans med individen, oavsett om det är ledaren eller medarbetaren, med att påverka tankar, känslor och psykisk energi. Vi jobbar förebyggande, börjar här och nu och vi jobbar framåt istället för att titta bakåt. Historien kan vi ha som en förklaringsmodell och för att få förståelse, men sen är det dags att börja arbeta framåt. Coaching för mig handlar om att vi skall få saker genomförda inte diskutera varför de inte blev genomförda. 

Ledarskapsutbildning

2 dagars kurs
Ledarskap ur ett helhetsperspektiv.

Modul 1
Jag, ledare och min ledarstab.

Modul 2
Ledaren och individens kommunikation

Modul 3
Faktorer som påverkar individens och gruppens prestation

Modul 4
Teamutveckling

Varje modul kan köras som en fristående kurs 3 timmar. Kursen är ett samarbete mellan Johan Örtendahl och Kristina Landgren Carestam.

Motivation och målsättning

Vilka faktorer styr din motivation?

Hur kan du se till att öka din motivation?

Vilka faktorer stör din motivation?

Vilka mål har du?

Hur följs dessa upp?

Hur ges feedback?

Mental rådgivning för högpresterare

”Varför skall vi anlita en mental rådgivare? Vi har ju en tränare som kan det här.”

Tränaren skall hålla i väldigt mycket det blir därför svårt att hinna med allt, det kan också vara bra för tränaren att ha ett ”objektivt” bollplank. Tränaren har dessutom en annan roll till spelaren än en mental rådgivare har. Spelaren är i beroendeställning till tränaren vilket han/hon inte är till den mentala rådgivaren. Det kan dessutom vara bra att ha någon helt utomstående med andra infallsvinklar att bolla idéer och problem med i vissa situationer.

Arbetssätt
Jag jobbbar tillsammans med individen genom att påverka tankar, känslor och psykisk energi. Jag vill att den mentala träningen integreras i övrig träning så att det som en naturlig del i den totala utvecklingen, med det följer också att jag jobbar förebyggande istället för med akutlösningar. Det är viktigt att man har ett bra samarbete med övriga ledare i teamet runt laget. 

Tester
Jobbar efter överenskommelse med en del psykologiska tester. Detta för att få en objektiv bild av den individ som jag jobbar med.

Enskilda samtal
Pratar om anspänning, fokusering, självförtroende etc. Ger individen verktyg att hantera olika situationer och ev. problem.

Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning

Första hjälpen enligt AFS 1999:7

Att öka tryggheten och handlingsbredskapen genom ett korrekt omhändertagande kan vara avgörande för utgången vid olyckor och hastigt insjuknande.

Halvdags grundutbildning:

 • Teori och praktik
 • ABC (Andning-Blödning -Chock) samt
 • Hjärt/lungräddning på övningsdockor

För mer information, begär en offert så ger jag mer ingående beskrivnig av innehållet.

Maxantal deltagare per grupp 8-10 stycken, för att bibehålla kvaliten i undervisningen.

Mental träning / Tänk om / Tänk nytt

"Den här dagen har inte börjat speciellt bra och det kommer förmodligen bara att bli värre....Suck.."

" Så har vi alltid gjort så varför ändra på det?"

"Jag skulle gärna samarbeta med honom om han bara ändrade sig"

"Jag kan inte för jag är inte en sådan person"

"Vad skall de andra tänka om jag gör så?" 

Det är lätt att vi gör som vi alltid gjort och aldrig kommer ur invanda mönster. Vi sitter fast i fördomar och förutfattade meningar.

Med tankens och känslans hjälp kan du förändra invanda föreställningar. Våga tänka i nya banor, istället för att göra som vi alltid har gjort. Du får också tips på hur du kan plocka fram dina "dolda" resurser och kommer på så sätt märka vilken kraft tanken har.

Självförtroende och självkänsla

En god självkänsla är bland de viktigaste faktorerna för att kunna utvecklas. Saknas den eller är den dålig gör man allt för att skydda sig själv vilket hämmar utvecklingen. Självförtroendet hänger intimt samman med självkänslan och anses vara den största enskilda parametern för att förutse prestationen. Gott självförtroende ökar sannolikheten för att vi skall prestera bra.

Det går att träna sig till ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla.

Så varför inte utnyttja denna fantastiska möjlighet?

aq_block_18